Over Anicca

In verband met de corona epidemie:

- werk ik met alle richtlijnen van het RIVM in acht nemend. Dat betekent dat we alleen werken als geen van ons klachten heeft; we werken met minimaal 2 meter afstand en ik werk momenteel niet met aanraking.

- bied ik op dit moment ook digitale online therapie aan via een beveiligde omgeving of telefonische sessies. 

 

Individuele begeleiding

Na een eerste kennismaking gaan we dieper in op jouw situatie. Afhankelijk van je persoonlijke wensen en problematiek gaan we ernaar op zoek wat jou helpt om anders naar je situatie te kijken en nieuwe wegen in te slaan.
Ik werk met kortere (5-10 sessies), maar juíst ook met langere trajecten (1 -2 jaar): omdat het soms fijn en nodig is als iemand een tijdje naast je loopt door je leven.

Sessies lichaamsgerichte psychotherapie duren een uur en kosten 90 euro. Ze worden vergoed door veel aanvullende verzekeringen. 
https://sblp.nl/wp-content/uploads/Vergoedingen-Zorgverzekeraars-2021.pdf


Sessies leertherapie duren 75 minuten en kosten 100 euro. 

Sessies supervisie duren 75 minuten en kosten in 2021 nog 90 euro (nog in opleiding)

Korte uitleg:

Therapie
Soms heb je alleen even een steuntje in je rug nodig bij het maken van een volgende stap. Soms zit je voor langere tijd in een dal of zelfs diep in de put.
En ook al weet je met je hoofd vaak wat er aan de hand is, je hebt geen idee hoe je er weer UIT kunt komen...of hoe je eruit bent gekomen. Vaak herhalen oude patronen zich dan opnieuw en vallen we opnieuw in dat gat. Het is fijn als er iemand is die dan een tijdje met je meeloopt. Het is mogelijk om te leren hoe jij jezelf kunt helpen op momenten dat het leven niet gemakkelijk is.

Ervarings- ofwel lichaamsgerichte psychotherapie gaat uit van de helende werking van het zelf voelen, ervaren en doen. Náást die van de meer mentale functies van begrijpen, herinneren, denken. ‘Ervaren’ en ‘voelen’ hebben vaak een sterkere helende werking dan alleen het ‘begrijpen’. Je wordt je bewust van ingesleten patronen van reageren (innerlijk kind), en leert daarmee omgaan en vrij te worden voor een (andere) keuze.

Traumawerk helpt je om op een diep niveau van je zenuwstelsel te ontspannen, We helpen het zenuwstelsel de energie van het oude trauma te ontladen en de hersenen langs nieuwe wegen te laten functioneren. Je leert om het verleden achter je te laten en om meer te leven in het Hier en Nu. Ik werk met zowel shocktrauma als ontwikkelingstrauma's.
In deze vorm van traumawerk ligt de nadruk niet op de traumatisch ervaren gebeurtenis(sen), maar vooral op de manier waarop je de opgeroepen prikkels niet kan verwerken. Het gaat niet om de ernst van de gebeurtenis, maar om het effect daarvan op je gedrag. Dit blijkt dan bijvoorbeeld uit sterke angst- of schrikbelevingen en black-outs. Deze symptomen zijn in feite een logisch gevolg van het onvermogen om rustig te kunnen reageren op sommige gewone gebeurtenissen in het dagelijks leven. Deze vorm van traumatherapie is erop gericht om dit onvermogen op te lossen.

Somatic Mindfulness is een toegankelijke en krachtige manier om je gedachtenwereld te onderzoeken en om met bewustzijn vanuit je lichaam vanuit je volwassenstuk te leren leven, meer te genieten en nieuwe keuzes te kunnen maken voor reageren. Ik integreer dit altijd in sessies.

Supervisie (individueel)

 
Vanaf nu geef ik ook individuele supervisie in het jader van mijn training tot supervisor van de SBLP. Je bent welkom als je lichaamsgerichte sessies geeft, op anderemanieren met mensen werkt, en meer bewust wilt worden oveer jouw proces als begeleider. Samen gaan we op zoek naar jouw innerlijke weerstand, probleem of verwarring. We onderzoeken wat er in de weg staat voor jou om met meer helderheid jouw cliënten te begeleiden.

Supervisiesessies duren 75 minuten en kosten in 2021 nog 90 euro.
 

Voor wie?

Ben je er aan toe om:

 • meer bewustzijn te krijgen op jezelf en je (denk)processen?
 • het oude (trauma) achter je te laten en te leren gaan kiezen voor een andere weg?
 • te leren meer vanuit jezelf te gaan leven?
 • gereedschap in handen te krijgen om om te gaan met de pieken en dalen van het leven?
 • in contact te komen met je eigen kracht en levensenergie?
 • vrijer en blijer door het leven gaan?

Het is mijn passie om deze manier van leven met je te delen; om samen te onderzoeken wat jou kleiner houdt dan je eigenlijk bent. Ik loop graag een stukje met je mee op de weg naar diegene in jou die krachtig is en besluiten kan nemen. Die weer thuiskomt bij zichzelf en kiezen kan: vanuit jouw eigen waarheid: je eigen ritme en tempo in dit leven kunt oppakken.

Stuur nu een mailtje voor een kennismakingsgesprek! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Anicca
Anicca betekent vergankelijkheid, verandering. Na regen komt zonneschijn.....
Alles verandert continu..., behalve de verandering. Het is een diepe boedhistische wijsheid die ik zelf heb mogen ontdekken tijdens mijn Vipassanatraining.
De natuur is een mooi voorbeeld van de continue verandering, denk bijvoorbeeld aan de seizoenen. In ons lichaam bewegen de cellen, de lichaamsvloeistoffen en de moleculen elk moment: het zijn veranderingen op kleine en grote schaal, waar je je bewust van kunt worden. Het besef dat alles steeds verandert, in elkaar overgaat en met elkaar verbonden is, geeft mij diepe rust en vertrouwen die ik met elke ademhaling opnieuw kan ervaren.
Graag onderzoek ik met jou waar je blokkeert, waar het weer mag gaan stromen, zodat als vanzelf ruimte komt voor nieuwe ervaringen.

Welkom in Hoogeveen!

 

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

                   

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

       Uw naam, adres en woonplaats

       uw geboortedatum

       de datum van de behandeling

       een korte omschrijving van de behandeling, sessie lichaamsgerichte therapie

       de kosten van het consult.

Annemieke Stoel

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail