Traumawerk

Traumawerk: wat is dat?

 

Ons leven bestaat uit zowel positieve als neutrale als negatieve ervaringen. Vaak is ons zelfherstellend vermogen goed ontwikkeld en leren we met vallen en opstaan van de dingen die we meemaken.
Soms echter hebben we op te jonge leeftijd ervaringen, die we niet kunnen verwerken, juist omdat we zo jong zijn. Dit kan een eenmalige gebeurtenis (shocktrauma) zijn of een structurele tekortkoming van onze omgeving....misschien was onze moeder ziek en kon ons niet de aandacht geven die we nodig hadden; misschien mochten we alleen maar sterk zijn en niet huilen, of was huilen juist toegestaan maar was boosheid uit den boze. Dit noemen we ontwikkelingstrauma's.

Ik werk vooral aan de heling van ontwikkelingstrauma's waarbij ik meestal langere tijd met je mee kijk naar wat jou helpt om je oude patronen en overtuigingen stapje voor stapje los te laten.

Onze hersenen bestaan uit drie delen: ons cognitieve brein, ons zoogdierenbrein en ons reptielenbrein. Zij hebben elk hun eigen functie. In de meest ideale situatie werken deze drie gebieden goed met elkaar samen en functioneren we ontspannen in de dagelijkse praktijk, zijn we sociaal betrokken bij anderen en reageren we alert en functioneel op eventueel gevaarlijke situaties.
Wanneer er verstoringen zijn door trauma, zijn er gebieden in onze hersenen die als het ware ingekapseld zitten en niet goed samenwerken met de andere gebieden. We ervaren dan bijvoorbeeld continue alertheid of angst, óók als er geen gevaarlijke situatie is. Resultaat is dat we de wereld als een onveilige plek beleven, onszelf uitputten en geen vreugde meer ervaren.
Door overweldigende ervaringen uit de (vroege) kindertijd is het zelfregulerend vermogen verstoord en de veerkracht van het zenuwstelsel aangetast. De volwassene die je nu bent heeft te weinig capaciteit ontwikkeld om in de dagelijkse praktijk ontspannen te kunnen functioneren.

Traumawerk heeft zich zo ontwikkeld dat er direct met het zenuwstelsel kan worden gewerkt. We kunnen het zenuwstelsel helpen de energie van het oude trauma te ontladen en de hersenen te leren om langs nieuwe wegen te functioneren.
Traumawerk is is heel subtiel en langzaam. Het repareert het zenuwstelsel naar optimaal functioneren door ons te helpen onszelf weer te leren reguleren.
In deze vorm van traumawerk ligt de nadruk niet op de traumatisch ervaren gebeurtenis(sen), maar vooral op de manier waarop iemand de opgeroepen prikkels niet kan verwerken. Het gaat niet om de ernst van de gebeurtenis, maar om het effect daarvan op het gedrag. Dit blijkt dan bijvoorbeeld uit sterke angst- of schrikbelevingen, black-outs, en andere traumasymptomen. Deze symptomen zijn in feite een logisch gevolg van het onvermogen om rustig te kunnen reageren op sommige gewone gebeurtenissen in het dagelijks leven. Deze vorm van traumatherapie is erop gericht om dit onvermogen op te lossen.

We werken afwisselend met o.a.: hulpbronnen, Felt sense, Somatic Experience, EMDR, NARM, EFT, containment, Selftouch en kontakt.

Er zijn de laatste jaren veel nieuwe inzichten rond het werken met trauma en stress, er is een evolutie gaande naar meer inzicht in, en begrip van de rol die hersenen en het zenuwstelsel bij het helen van wonden die het gevolg zijn van trauma’s.

Zelfregulatie

Zelfregulatie is een proces dat normaliter plaats vindt in ons lichaam en direct verbonden is met het (autonome) zenuwstelsel. Dat is het zenuwstelsel dat zorgt voor de balans tussen actie/inspanning en rust/ontspanning. Dieren, en zeker dieren in het wild zijn hiervan een mooi voorbeeld.
Gezonde zelfregulatie is een natuurlijk evenwicht tussen oplading, ontlading en rust. Oplading ontstaat door een impuls om iets te doen. Die impuls kan van buiten komen of van binnenuit ontstaan. De impuls wordt gevolgd door een beweging, de expressie waarin ontlading plaatsvindt. Als de beweging is voltooid komt het zenuwstelsel tot rust en ervaren we een weldaad van rust.

Bij zelfregulatie gaat het om de manier waarop je ervaringen in jezelf organiseert, verwerkt en integreert. In een effectieve regulatie brengen nieuwe ervaringen nieuwe leermomenten, nieuwe groei en ontwikkeling. We worden effectiever en adequater in ons handelen en we worden ontspannen, wijze mensen.

Ineffectieve regulatie, vaak vanuit jarenlange, oude neurotische patronen, brengt juist de nieuwe ervaringen alleen maar meer angst en meer conflicten met zich mee.

 

Welkom.

Annemieke

 

 

Annemieke Stoel

M 06 4487 0143
E info@anicca.nl