Lichaamsgerichte psychotherapie

Door vragen, luisteren, leren vertragen en je lijf erbij te betrekken gaan we samen op onderzoek uit naar wat er nu precies bij jou speelt en wat er in de weg staat om het anders aan te pakken.

We gaan op zoek naar bijvoorbeeld hoe jij verder wilt en kunt omgaan met stress, depressie, angst of burn-out of bijvoorbeeld met die ziekmakende (werk)relatie. We doen meer dan alleen maar praten.

Je kunt ervan uitgaan dat ik je met liefde, respect en eerlijkheid benader. Ik ben bereid om jou te begeleiden om (nieuwe) stappen te zetten zodat er ruimte komt voor verandering in jouw leven. Alles is er steeds op gericht om jezelf weer meer als één geheel te ervaren, je bewust te worden van je keuzes, je lichaam, je gevoelens en je gedrag.

Ik werk vriendelijk, onderzoekend en zonder oordeel samen met jou om op een vertraagde, mindfulness-achtige manier te kijken welke (oude) patronen, uit jouw kindertijd, jouw ware Zelf eigenlijk in de weg zitten.
Je zult bewuster worden van jouw eigen innerlijke keuzes op een diep niveau; je kunt leren milder te worden naar jezelf en, vanuit de volwassene die je nu bent, meer en meer verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en relaties.

Een sessie kan er op verschillende manieren uitzien: soms alleen pratend en onderzoekend, dan weer meer ervarend in oefeningen (lichaamswerk, innerlijk kind-werk, opstelling, grens- en hechtingsoefeningen), soms ook in stilte dieper van binnen ervaren wat bijvoorbeeld adem en aanraking met je doen (meditatief, mindfulness).
We werken steeds vanuit het hier en nu.
Met soms uitstapjes naar vroeger.

Graag loop ik een stukje met je mee om te onderzoeken wat er in de weg staat voor jou om “blijer en vrijer” door het leven te gaan.