Traumawerk

Trauma is een belangrijke oorzaak van menselijk lijden. Psychisch trauma kan ontstaan na een levensbedreigende gebeurtenis, een gewelddadige ervaring of na een periode van langdurige stress. Vaak gebeurt dit in onze kindertijd, zonder dat we daar nu nog weet van hebben.
Al vroeg in onze jeugd maken we situaties mee die overweldigend zijn voor ons. Hierdoor leren we iets over de wereld om ons heen van dat moment en we leren onszelf te beschermen. Dit gebeurt, vaak voordat we er woorden voor hebben of zelfs voordat we kunnen spreken en begrijpen.

Bepalend voor het al dan niet ontwikkelen van een ontwikkelingstrauma in al deze situaties, is of er ruimte en ondersteuning was voor je natuurlijke reactie. En of je na de gebeurtenis de overlevingsenergie hebt kunnen ontladen en loslaten.
De gevolgen van trauma worden vaak pas veel later voelbaar en kunnen dan, meestal onbegrepen, fysieke, emotionele en mentale klachten veroorzaken.

In traumawerk gaan we de mechanismen onderzoeken die je hebben geholpen overweldigende of onveilige situaties te overleven. Je gaat contact maken met de herinnering van het lichaam, en door het op een natuurlijke manier ontladen van de opgeslagen spanningen het zelfregulerend vermogen van het lichaam herstellen. Je leert woorden te geven aan die oer-oude gevoelens van overweldiging, onmacht en hulpeloosheid. Zo creëren we een brug van jouw oude/(zeer) jonge zelf naar jouw volwassen zelf in het “hier en nu”.
Je leert over het belang van hulpbronnen en je gaat leren hoe je jezelf kunt reguleren.

Nadat je hebt geleerd hoe je de verschillende onderdelen van deze vorm van therapie zelf kunt toepassen zul je ervaren dat je meer energie hebt, je weer helder na kunt denken en beter kunt functioneren, met meer plezier in je leven. Daardoor wordt het ook bijvoorbeeld gemakkelijker om grenzen aan te geven, een duidelijker doel in je leven te stellen en meer te genieten.
Je leert om blijer en vrijer door het leven te gaan.

Bewustwording, verandering en een meer realistische kijk op jezelf komen zo meer in je volwassen leven.

 

Ik werk met elementen uit Neuro Effective Relational Model (NARM), Somatic Experience (SE), Polyvagaaltheorie, lichaamswerk, hechtingsoefeningen, innerlijk kind-werk, Emotional Freedom Techniques (EFT) en Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR).